Prosinec 2008

Sonk

30. prosince 2008 v 12:48

Soutěž o nejhezčí kočku


Pravidla:

-kočka musí být vaše
-na úkoly budete mít dostatek času a tak je,prosím,posílejte včas!

Přihláška:

1) jméno
2) jméno kočky
3) váš blog
4) něco o kočce(co ráda dělá,jaké je její oblíbené jídlo apod.)

Posílejte na pafimadi@seznam.cz

Začneme,až vás bude aspoň pět!

(Toto jsou koťata od mých koček - Nezbedy a Lesanky.Jmenují se Mixka,Mourek,Balu,Nebojsa,Rozárka,Bobiš,Tom,Macík a Miki,kterého jsme si nechali.)

Už se těším na Vaše přihlášky ;)
Omlouvám se,kdo mi poslal přihlášku,ať ještě dopošle fotku kočky!


Nový designek

30. prosince 2008 v 10:05
Nový designek

Jméno: Des se spícím pejskem ;)
Námět: Spící pejsek
Barvy: Hnědá,bílá,růžová
Výrobce: Já :)
Spokojenost: 89%

Blend,pozadí:

Líbí?

Naše pixelka č.1

29. prosince 2008 v 19:46

Máme 1. pixelku!


Jméno: Bobša
Plemeno: Kníračka


Na blogu http://britt.blog.cz je soutěž o miss pejska.Jestli chcete,hlasujte pro mě a pro Lady!Díky!

Seznam eSBé

29. prosince 2008 v 10:55
Seznam eSBéček :) :

1. Frýda: nechodí sem často,ale pravidelně.Spíše chodí na můj druhý blog,ale je dóst dobré eSBé.

2. Beruška a Annka: tyto eSBé sem chodí často a pravidelně.Nevyměnila bych je :)

3. Betynka a DenuŠíí: jejich blog není čistě jenom o Betynce,ale newa.Jinak sem chodí docela dost

4. Jenny a Markéta: Jennynka a Marky sem chodí pravidelně a nechávají milé komentáře ;)

5.Britík a Andy: všechny Vás mám jako eSBé moc ráda,ale Andy s Britem asi nejvíc :)

6.Mášenka a Mirka: a také Mášenku s Mirkou :) Tyto eSBé zbožňuju :)Moc Vám všem děkuju za komíky,které píšete i za to,zhe jste moe eSBé :)

A doufám,zhe chcete být :)


Obedience

29. prosince 2008 v 10:54
"Obedience" je název pro následující soutěž, která vznikla v anglicky mluvících zemích a znamená poslušnost.

Jde tedy o cviky, které může provádět pes kteréhokoli plemene a jakékoli velikosti. Soutěž má různé stupně obtížnosti. Americký Kennel-Club rozlišuje mezi třídou začátečníků, třídou pokročilých a třídou užitkových psů.

Ve třídě pro začátečníky se vyžaduje, aby se pes držel s vodítkem nebo bez vodítka při levé noze svého pána a sledoval jeho obraty vlevo, vpravo i do protisměru.

Mimoto psovod obchází dvě osoby v kruzích, takže vzniká obrazec osmičky. Přitom zrychluje nebo zpomaluje chůzi a pes musí stále zůstávat u jeho levé nohy. Na povel "stůj" se má pes zastavit a pán popojde několik kroků. Rozhodčí potom psa hladí a ohmatává podobně jako na výstavě psů. Očekává se, že se pes přitom chová klidně a mírumilovně, že tedy neštěká, nevrčí ani neodbíhá.

Dále se vyžaduje, aby si pes na povel svého pána sedl nebo lehl, zatímco pán odejde na vzdálenost asi 10 metrů. Pes musí poslušně zůstat sedět nebo ležet, i když se v jeho okolí zdržují jiní psi.

Toto cvičení se provádí ve skupině asi deseti psů s jejich psovody. Za správné provedení se přidělují body a nakonec se provádí celkové hodnocení.

Zkouška pokročilých psů navíc vyžaduje, aby pes aportoval předmět, který psovod odhodil, dále aportování přes překážku a skok daleký na povel. Obtížnost cvičení na povel "sedni" a "zůstaň" se stupňuje tak, že pes musí zůstat na místě 3 až 5 minut, i když mu psovod zmizí z očí.

V kategorii užitkových psů se provádějí stejná cvičení poslušnosti, ale ne na mluvené povely, nýbrž na znamení. Navíc musí pes čichem rozlišit z pěti stejných předmětů ten, který patří jeho pánovi. Při prvním cvičení jsou to předměty kožené, při dalším kovové. Na kovu totiž pachy tolik neulpívají, a proto je pro psa obtížnější je rozlišit.

Předměty jsou roztroušeny po cvičišti a pes musí najít a přinést svému pánovi ten, který má výhradně pach pána, a nikoho jiného. Pro psa je to zajímavá práce, ale vyžaduje delší trénink.

Dřívější zkušební řády pro policejní psy obsahovaly požadavek, aby pes z řady předmětů položených různými osobami na hromadu vyhledal a odnesl každý z nich příslušnému majiteli. Toto cvičení později bohužel upadlo v zapomenutí, ale dnes se v USA obnovuje.

Dalším cvičením je aportování jedné z rukavic roztroušených různě po cvičišti. Na pokyn rozhodčího musí pes přinést rukavici, kterou mu jeho pán určí pouze udáním směru. Předpokladem úspěchu je dobrá souhra psovoda se svým psem. I skok přes překážky na pokyn psovoda vyžaduje poslušnost. Poslední je cvičení, při němž pán dává psovi na velkou vzdálenost povel, aby zůstal stát na místě. Tam se ho rozhodčí dotýká a pes přitom musí plnit pokyn, který dostal od pána.

Stupně obtížnosti
Některého majitele psa by mohlo odradit již pouhé přečtení těchto řádků. To si uvědomoval i Kennel-Club v Anglii, a proto obtížnost zkoušek odstupňoval. Zavedl jak pro začátečníky, tak pro pokročilé tři stupně obtížnosti.


Absolutní začátečník tedy může soutěžit se psy stejné kategorie v následujících disciplinách. Při prvním stupni vede psovod svého psa na vodítku nebo bez něj. Pes si na povel sedne nebo lehne a poslechne na povel přivolání: totéž provádí na povel z dálky a musí zůstat na místě 1 až 2 minuty.

Při druhém stupni se navíc vyžaduje aportování předmětu a při třetím stupni i přikázané zastavení psa na místě, zatímco se psovod vzdálí.

Všechny tyto zkoušky jsou dosti jednoduché, ale pobízejí začátečníka k pokračování. Ve třídách A, B a C v kategorii pokročilých se repertoár rozšiřuje.

Když je poslušnost našeho psa perfektní, můžeme se odvážit k účasti na zkouškách profesionálů.

K již známým zkouškám poslušnosti, k vysílání psa od pána a k aportování předmětu určeného rozhodčím se přidružuje další verze práce se psem na dálku: když pes leží musí se na povel psovoda posadit nebo postavit, aniž by opustil přikázané místo. Také hledání je v této kategorii obtížnější práce. Pes musí najít součást oděvu s pachem rozhodčího mezi deseti podobnými předměty. Psovod dá ovšem psovi předem k načichání jiný předmět s pachem rozhodčího, aby pes věděl, podle jakého pachu má postupovat.

Pokud pes úspěšně absolvoval i tuto zkoušku, pak se můžeme klidně považovat za profesionála. A nyní se můžeme utkat se soupeři, kteří dosáhli stejných výsledků. Tyto soutěže poslušnosti se u nás bohužel dosud neprovádějí. Snad se někdy někomu zalíbí a zavedeme je také.
Souhrn cviků:
Cvik 1Koeficient 3
ZačátečníciSEDNI ve skupině - 30 sekund, psovod vzdálen 5 m
Třída 1SEDNI ve skupině - 1 minuta, psovod vzdálen 20 m
Třída 2SEDNI ve skupině - 1 minuta (psovod v úkrytu)
Třída 3SEDNI ve skupině - 2 minuty (psovod v úkrytu)
Cvik 2Koeficient 2
ZačátečníciLEHNI ve skupině - 1 minuta, psovod vzdálen 5 m
Třída 1LEHNI ve skupině - 2 minuty, psovod vzdálen 20 m
Třída 2LEHNI ve skupině - 2 minuty (psovod v úkrytu)
Třída 3LEHNI ve skupině - 4 minuty (psovod v úkrytu, prochází cizí osoba)
Cvik 3Koeficient 3
ZačátečníciNormální krok, dva kruhy ve tvaru osmičky, 15 kroků přímo
Třída 1Normální krok, obraty a otočení, úkroky, vpravo, vpřed
Třída 2Normální krok, klus, obraty a otočení, úkroky vpravo, vlevo, vpřed
Třída 3Normální krok, klus, pomalá chůze, obraty a otočení, úkroky vpravo, vlevo, vpřed , vzad
Cvik 4Koeficient 3
ZačátečníciOdložení psa za chůze LEHNI - v přímém směru
Třída 1Odložení psa za chůze LEHNI - čtverec
Třída 2
Třída 2Odložení psa za chůze SEDNI, LEHNI - čtverec
Třída 3Odložení psa za chůze STŮJ, SEDNI, LEHNI - čtverec
Cvik 5Koeficient 4
ZačátečníciPřivolání 20 metrů
Třída 1Přivolání 25 metrů, meziodložení LEHNI
Třída 2Přivolání 25 metrů, meziodložení STŮJ
Třída 3Přivolání 30 metrů, meziodložení STŮJ, LEHNI
Cvik 6Koeficient 4
ZačátečníciVyslání do čtverce (psovod jde nejdříve do čtverce)
Třída 1Vyslání do čtverce, kde pes dostává povel LEHNI
Třída 2Vyslání do čtverce, kde pes dostává povel LEHNI a na povel vedoucího závodu je pes přivolán za chůze K NOZE (psovod před přivoláním dělá 2 x vpravo v bok)
Třída 3Vyslání ke kuželu, do čtverce v úhlu o 90° do strany, kde pes dostává povel LEHNI a na povel vedoucího závodu je pes přivolán za chůze K NOZE (psovod před přivoláním prochází kolem čtverce dle předpisu)
Cvik 7Koeficient 3
ZačátečníciPes přebírá cizí aport od psovoda a nese jej 10m a odevzdá
Třída 1Pes aportuje cizí aport ze vzdálenosti 10 m položený cizí osobou
Třída 2Pes je vyslán nejdříve ke kuželu v přímém směru, kde 3 vteřiny zaujme na povel pozici STŮJ . Pak je vyslán pro cizí aport určený losem vpravo nebo vlevo od kužele. (2 předměty)
Třída 3Pes je vyslán nejdříve ke kuželu v přímém směru, kde 3 vteřiny zaujme na povel pozici STŮJ . Pak je vyslán pro cizí aport určený losem vpravo nebo vlevo od kužele.(3 předměty)
Cvik 8Koeficient 3
ZačátečníciAport přes překážku - cvik končí zpětným skokem*
Třída 1Aport přes překážku - korektní aport (max. 50 cm překážka)*
Třída 2Aport přes překážku - korektní aport (max. 70 cm překážka)*
Třída 3
Aport přes překážku - kovový předmět (max. 100 cm překážka)*
___________________________________________________
*Výška překážky odpovídá kohoutkové výšce psa
Cvik 9Koeficient 3
ZačátečníciVlastní identifikace předmětu
Třída 1Vlastní identifikace předmětu ze 4 předmětů
Třída 2Vlastní identifikace předmětu z 5 předmětů
Třída 3Vlastní identifikace předmětu z 6 předmětů
Cvik 10Koeficient 4
ZačátečníciOvladatelnost na dálku LEHNI, SEDNI (5 m)
Třída 1Ovladatelnost na dálku LEHNI, ZŮSTAŇ, SEDNI (5 m)
Třída 2Ovladatelnost na dálku LEHNI, ZŮSTAŇ,VSTAŇ, SEDNI (15 m)
Třída 3Ovladatelnost na dálku LEHNI, ZŮSTAŇ,VSTAŇ, SEDNI (15 m)
Zdroj: obedience.cz

Flyball

29. prosince 2008 v 10:53
Flyball je sport pro všechny pejsky, kteří rádi aportují. Narozdíl od agility nejsou tak náročné pro páníčky, a proto je flyball někdy označován jako "psí sport pro líné páníčky" :-D To ovšem není přímo pravda, protože při nácviku se páníčci naběhají až až! Ve výsledku (a na závodech) to vypadá asi takto: je postavena dráha čtyř poměrně nízkých (skokových) překážek rovně za sebou a na konci je vrhací box, pejsci vybíhají na znamení semaforu ze startovní čáry, přeskáčou všechny čtyři překážky, dupnou tlapami na šikmou desku boxu, tím se uvolní tenisák, který psi chytí do tlamy, pak se co nejrychleji otočí a běží opět přes překážky do cíle. Při počátečním nácviku se cvičí jednotlivě překonávání skokovek a práce psa na shootu, což je deska s různě nastavitelným sklonem (na prvních hodinách je skoro vodorovně a potom se pomalu zvedá), na které se psí začátečníci učí, jak správně "nalézt" na box.

Coursing

29. prosince 2008 v 10:52
Coursing je historickým předchůdcem známých dostihů.Běhá se v přírodě, v příkopech, nerostech, prostě se vším co příroda přináší.Trat' je nepravidelná a ani nepotřebuje dostihovou dráhu což je výhoda, cílem je ulovit kořist která je tažená nevijákem a představuje střepec s navázaným kouskem kůže.Coursing je pro psy sportovní aktivitou, založenou na touze psa lovit.Běhají se dvě kola a trat' je postavena tak, aby psi mohli ukázat jak jsou rychlí, inteligentí a štvaví.Na návnadu různě nadbíhají a kličkují a s tím spojenou i obratnost, odolnost a vytravalost.

Jsou dva druhy coursingu:
 • Lure coursing- běh na umělou návnadu, vznikl jako náhrada hare coursingu
 • Hare coursing (též Open field coursing, Live coursing) - běh za živým králíkem, u nás zakázaný
Jiný popis sportu:
Pro páníčky daleko pohodlnějším sportem při kterém se jejich pejskové ale příjemně proběhnou je coursing. To jsou terénní závody psů za umělou návnadou (většinou igelitovým střapcem). Návnada je tažena navijákem po nepravidelné trati, většinou začíná startovní rovinkou aby se projevila a dala porovnat rychlost, pak násleuje několik zatáček a nakonec je cílová rovinka. Závodí se ve 2 kolech, přičemž většinou se po druhé běží ta samá trať ale v obráceném směru, aby si jí psi předem moc nezkracovali. Na trať se současně vypouští většinou 2 psi a hodnotí se hned několik hledisek: rychlost, obratnost, inteligence a spolupráce, vytrvalost, zájem o lov - závěrečný zákus neboli kill, kdy pes má ulovit nebo v případě běhu s košíky naznačit ulovení, zakousnutí střapce. Přestože by někdo mohl mít dojem že tak dochází k nežádoucímu posilování loveckého pudu, jedná se spíš o jeho odreagování.
Hare coursinghttp://newsimg.bbc.co.uk/media/images/39899000/jpg/_39899197_hunting203.jpghttp://newsimg.bbc.co.uk/media/images/38893000/jpg/_38893083_hare_coursing_315.jpgWatson coursing
Obrázek “http://blog.chosun.com/web_file/blog/2/2002/1/hare_coursing.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.

Agility

29. prosince 2008 v 10:51
Jistě všichni znáte klasický koňský parkur - na vyhrazeném prostoru jsou umístěny skokové překážky, které jezdec s koněm absolvuje v předem určeném pořadí. No a z toho kolem roku 1978 v Anglii vznikl pro psy sport zvaný agility. Jeden zdroj uvádí, že agility prý vzniklo jako zábava pro voříšky, co nemůžou chodit na výstavy, druhý ale tvrdí pravý opak - že agility se poprvé objevilo jako zpestření přestávky při světoznámé Cruftově výstavě. Dnes agility běhají voříšci i čistokrevní psi a spolu s nimi děti, mládež, dospělí, ale i důchodci, a to na celém světě. Agility se provozuje jako zábava pro široké masy pejskařů, ale také jako vrcholový sport, který má dokonce svoje mistrovství světa. Několik videozáznamů z mistrovství světa naleznete ZDE.
Určité rozdíly mezi psím a koňským parkurem jsou, a to především ve velikosti překážek (ty psí jsou mnohem menší). Pejsci jsou však mnohem pohyblivější, takže kromě klasických skokových překážek mívají v parkuru zařazen i slalom, kladinu, šikmou stěnu, houpačku, skok daleký, proskokový kruh, pevný a látkový tunel. Dalším, poměrně podstatným rozdílem je to, že psovod na psovi nesedí jako jezdec na koni, ale běží vedle něj. Pes nemá vodítko ani obojek a psovod jej ovládá pouze slovními povely, vlastním pohybem a ukazováním. Vzájemný dotek psa a psovoda se hodnotí jako chyba.
Možná si teď říkáte, jak může závodit třeba jezevčík s ovčákem. I na to tvůrci agility mysleli - rozdělili pejsky do velikostních kategorií podle kohoutkové výšky. Počet velikostních kategorií závisí na organizaci, která v dané zemi agility zastřešuje. Vzhledem k tomu, že v Evropě je vládcem psího světa FCI (Fédération Cynologique Internationale), závodí se u nás podle pravidel stanovených touto organizací. Ta do roku 2001 uznávala dvě velikostní kategorie: psi do 40 cm včetně (tzv. kategorie mini), psi nad 40 cm výšky (kategorie standard). Od 1.1.2002 však došlo ke změně pravidel a především k přerozdělení velikostních skupin na tři: psi do 34,99 cm (tzv. kategorie Small), od 35 do 42,99 cm (tzv. kategorie Medium) a od 43 cm výše (kategorie Large). Kategorie se liší především výškou skokových překážek (pro malé pejsky je samozřejmě výrazně menší než pro ty velké), ale také výškou proskokového kruhu a délkou skoku dalekého. Ostatní překážky zůstávají shodné pro všechny kategorie.
Trať mívá 12 až 20 překážek a záleží na rozhodčím, jakým způsobem celý parkur postaví. Variant je nekonečné množství, stačí překážku o pár centimetrů posunout nebo natočit a hned má trať úplně jinou obtížnost. Některé parkury jsou spíš technické, kdy psovod hodně stojí na místě a pohybuje se jen jeho pes, jiné jsou hodně běhavé a psovod na nich má občas co dělat, aby svému pejskovi stačil a přitom úplně neztratil dech. A protože i jednotlivé týmy jsou různě výkonnostně zdatné, dělí se do tří kategorií - A1, to je třída pro začátečníky, A2, což je třída pro ty lepší závodníky, a A3, což je třída pro ostřílené závodníky, nejlepší z nejlepších. Vstup do elitní třídy A3 je dobrovolný a pro vstup samotný i pro setrvání v této třídě je potřeba splnit určité nelehké podmínky.
Pokud jde o pravidla agility, opět se podobají těm koňským. V hodnocení záleží především na tom, s jakým počtem trestných bodů dokáže tým (psovod+pes) dokončit předepsaný parkur. Trestné body se udělují za chyby nebo tzv. odmítnutí - vždy je to 5 trestných bodů. Za co konkrétně se trestné body udělují, je podrobně popsáno v Řádu agility. Druhým kritériem, které rozhoduje o pořadí týmů v případě rovnosti trestných bodů, je čas, v jakém tým trať absolvuje. Špičkové týmy se většinou "přetahují" o setinky vteřiny a rozhoduje každý větší oblouček psa za překážkou. Je také možno docílit tzv. diskvalifikace, nejsnadněji tím, že pes překoná jinou překážku, než která je v pořadí, ale to rozhodně není účelem. Možných důvodů pro diskvalifikaci je více, podrobnosti opět najdete v Řádu agility.
Ročně se v České republice koná kolem 30 závodů a 8 výcvikových táborů agility. Závody často uvidíte při výstavách psů, hlavně těch mezinárodních - závody v Českých Budějovicích v dubnu a v říjnu, v Praze v červnu a v Brně v červenci už se staly tradicí a jsou diváky hojně navštěvované. Jinak se závodí především na kynologických cvičištích. Každého závodu se účastní v průměru 80-100 týmů, ale nejsou výjimkou ani závody s obsazením 150 týmů, samozřejmě i s mezinárodní účastí. Závodí se prakticky za každého počasí, výjimkou bylo jen období velkých povodní na Moravě. Hlavní závodní sezóna je od dubna do října (to jsou závody prakticky každý víkend), přes zimu je závodů méně a konají se spíš v hale. Výcvikové tábory se konají v letních měsících; začátečníkům poskytují možnost dozvědět se během krátkého časového období o agility co nejvíce a pro ty pokročilé jsou vhodnou příležitostí pro dvoufázový trénink psa. Termíny všech závodů a táborů najdete v termínovém kalendáři akcí agility, aktualizovaný kalendář vychází rovněž v časopise Pes přítel člověka.
Jiný názor na sport - zásady:
Základní zásady:
 1. Často si se svým psem hrajte a naučte naučte se používat hru ke zvýšení Vašeho agility výkonu.

 2. NIKDY nespouštějte oči ze svého psa.

 3. BENE (RONY,PUŇTO,...), ke mně! Je ten nejúčinnější povel, který můžete na agility použít. Používejte ho k upoutání pozornosti psa nebo k otočení za překážkou. Nepoužívejte ho na rovných úsecích trati nebo když neočekáváte, že pes poslechne.

 4. Říkejte svému psu to, co MÁ udělat a neříkejte to, co NECHCETE, aby dělal. Povely na překážkách by měli být silnější a častější než zákazy (= fuj, nesmíš, ne).

 5. Trénujte důsledně každou část překážek: každou zónu, každou slalomovou tyčku.

 6. Abeceda Agility:
  a) dívej se
  b) ukaž
  c) vydej povel na každé překážce

 7. Ukázání směru PŘED překážkou: vždy ukážete svému psu KAM běžet předtím, než řeknete CO má dělat.

 8. Vždy navádějte psa na slalom, kruh a kontaktní zóny z přímého směru! Lepší ztratit pár vteřin než celý běh.

 9. NIKDY nemějte zlost na svého psa během tréninku agility. VY jste ho to tak naučili. Opouštějte parkur s úsměvem na tváři, pochvalte a odměňte psa a odložte ho stranou. Pak se jděte zeptat lepšího psovoda nebo instruktora, kde se stala chyba.

 10. Přestaňte trestat Vašeho psa nedostatkem Vašeho nadšení.

  + 2 zásady pro závodníky:


 11. Každý závod dokončete, i když si myslíte, že je vše ztracené a že jste zkazili vše, co jste mohli. NIKDY SE NEVZDÁVEJTE! Nechte posoudit rozhodčího Váš výkon.

 12. NIKDY nikomu nevykládejte na cílové čáře, co udělal špatně. Řekněte něco příjemného nebo držte jazyk za zuby!

Dogdance

29. prosince 2008 v 10:51
Sport, kde pes pod vedením psovoda provádí cviky v rytmu hudby (alepoň přibližně) má různé názvy. Nejčastější je tanec se psem, ale teď se začíná hodně používat i mnohem přiléhavější dogdancing. V Anglii je zase nejrozšířenější Heelwork to Music, protože vznikl z obedience (heelwork - chůze u nohy; obedience - poslušnost). V Americe se spíše používá Musical Freestyle, v Holandsku zase Canine Freestyle... V podstatě to vše je dogdancing.
Co vše může pes v dogdancing předvádět? Pokud cviky neohrožují zdraví psa (psovod se může zranit dle libosti), tak se fantazii meze nekladou. Je povolena celá škála pohybů od chůze u nohy, po otočky, slalom mezi nohama, couvání, podávání pacek, panáčkování, válení sudů, skákání přes ruce nebo nohy psovoda.... Jen pozor, některé cviky jsou pro nedospělého psa s nedovyvinutými klouby nebezpečné (couvání, chůze na zadních, rotování v otočkách nebo sudech, skoky).
Na dogdancing je krásné to, že není náročný ani na čas, ani na prostor, ani na finance. Člověk nepotřebuje žádné zvláštní pomůcky, stačí cvičit deset minut doma a na procházce a pes se naučí mnoho nových věcí, i když majitel nemá třeba závodní ambice.
Většina tanečníků si cvičí sama soukromě, ale existují i cvičáky s kurzy dogdancing, pokud o nějakém víte, napište mi, prosím, dám na ně odkaz.
V dogdancing se pořádají závody i zkoušky, ale pozor, je dobré vědět, že v České republice existují dva kluby, které nemají úplně stejná pravidla. Historicky starší klub se nazývá Klub Tance se psem České republiky, směřuje k universalismu, kde je lepší zvládnout všechno průměrně (5 povinných prvků), než jen něco (například práci na dálku/ chůzi u nohy; každý pes je jiný a vyhovuje mu něco jiného), zato dokonale a je spíše na úrovni států, kde se dogdancing teprve vyvíjí.
Dogdancing Club Czech Republic naproti tomu přejal pravidla ze současné Anglie a je dělený na čtyři divize podle toho, jaký typ pohybu vyhovuje týmu.
Na závody se většinou musíte předem přihlásit do data uzávěrky (pokud je uvedeno). S sebou si musíte vzít hudbu, na kterou jste nacvičovali sestavu (kdybyste chtěli, mohli byste klidně i improvozovat), očkovací průkaz a psa. Pokud není v propozicích na dané závody uvedeno jinak, platí, že délka a výběr hudby, choreografie a kostýmu je libovolná.
Na zkouškách dogdancing je naopak omezení velmi mnoho - jsou tam uvedené povinné prvky a také délka hudby. Není povinný kostým a ve Freestyle nápad.
Snažte se vždy cvičit tak, aby to bavilo Vás i Vašeho psa. Přeji hodně štěstí ve sportu zvaném dogdancing.
//<![CDATA[ sklikBanner({ codeId: 51, formatId: 43, url: new String(window.location.href), cborder: 'cc33cc', cbackground: 'ffff99', ctitle: '993399', ctext: 'cc33cc', curl: '993399', simg: 1 }); //]]>

Dogfrisbee

29. prosince 2008 v 10:50
Tento sport vznikl v sedmdesátých letech v USA, kde je také nejvíce rozšířen. Jde samozřejmě o odnož běžného frisbee - házení si speciálním diskem, při dogfrisbee ale spolupracuje tým - psovod & pes. I v samotném dogfrisbee se vyvinulo několik disciplín - freestyle, toss&fatch, longdistance. Jelikož existuje na světě několik organizací, které pořádají soutěže, liší se drobně i jejich pravidla. Pro představu jejich zjednodušené znění:

Freestyle

Tým - člověk a pes během 2 minut předvádí naučenou sestavu různých triků. Tým má k dispozici až 10 disků. Hodnotí se z několika hledisek, proto jsou přítomni 4 rozhodčí.
1. Pes - zaujetí psa, schopnost aportování, fyzická dovednost a dovednost chytání disků
2. Hráč - využití hrací plochy, rozmanitost hodů, schopnost "organizace disků" - plynulé sbírání disků
3. Tým - měl by předvést: 2 různé overy - triky, kdy pes přeskakuje přes tělo,
2 různé vaulty - triky, kdy se pes odráží z těla
multiple trik, který se skládá ze tří po sobě rychle jdoucích hodů
dog catch - chycení psa ve vzduchu
team movement - secvičený prvek - např. otočka psa a hráče ve výskoku
passing - dva triky, při kterých pes probíhá těsně kolem hráče
zig-zag - 3 hody, kdy pes chytá disk střídavě vlevo a vpravo
4. Catch ratio - poměr chycených a hozených disků
Minidistance (Toss&Fatch)
Tým má k dispozici pouze jeden disk. Hřiště o délce 40 yardů je rozdělené po 10 yardech. Hráč hází z jedné strany, pes musí chytit letící disk. Pokud ho chytí za hranicí 10 yardů má 1 bod, 20 yardů - 2 body... Za chycení ve výskoku je 0,5 bodů prémie. Tým má 90 sekund, aby nasbíral co nejvíce bodů, počítá se 5 nejlepších pokusů. Maximum je tedy 22,5 bodů.
Konečný výsledek hlavních závodů v dogfrisbee vznikne součtem bodů ze 2 kol freestylu a jednoho kola minidstance

Longdistance

Probíhá samostatně a narozdíl od minidistance pes smí překročit startovní čáru až po vyhození disku. Počítá se jen pokus, kdy pes chytne disk ze vzduchu a ve vyměřené výseči. Každý tým má 3 pokusy. Kvalifikace probíhá bez psů, počítá se pouze délka.
Pokud vám ale tyto pravidla připadají příliš složitá, věřte, že jsou jen pro ty, kdo mají alespoň trochu soutěživého ducha. Podstata dogfrisbee totiž spočívá především v radosti ze hry s vaším psem, což je největší přednosti dogfrisbee. Nemusíte chodit na žádný cvičák, ani shánět drahé vybavení. Úplně postačí jeden či více disků a kousek travnatého plácku v parku… Jedinou podmínkou z psí strany je velká chuť aportovat.
Belgičtí a především australští ovčáci patří společně s border koliemi k nejúspěšnějším plemenům v dogfrisbee a to především díky svému temperamentu, stavbě těla a chuti spolupracovat se psovodem. V dogfrisbee ale nejsou výjimkou ani terieři, lovecká plemena, chrti a samozřejmě kříženci.
Jelikož se při dogfrisbee nacvičují různé prvky, při kterých pes skáče, často s odrazem z těla psovoda, je nutné dávat pozor na zdraví psů. Ti by měli při skocích vždy dopadat bezpečně na všechny čtyři nohy. Pozor je potřeba dát i na použité disky. Většina běžně dostupných disků na českém trhu se totiž ke hře se psem vůbec nehodí a může mu způsobit zranění. Disk pro psy měl být vyroben z plastu, který po skousnutí nepraská, neměl by být příliš těžký (100-150g) a v případě poškození by se měl buď zabrousit brusným papírem nebo vyměnit…
Ještě než ale začnete házet disky svému psovi, měli byste si hody natrénovat vy sami. Stejně důležité, jako aby pes aportoval, je to, aby psovod dobře házel.Bez přesných hodů nesvede nic ani ten nejlepší pes. Proto kdo chce začít s dogfrisbee, měl by začít se základy frisbee…
Ukradeno: http://zviratkoviny.blog.cz

Ještě jednou - jak jsme si užili Štědrej den

28. prosince 2008 v 13:20 *deník Ladušky*
Ještě jednou - jak jsme si užili Štědrej den

Jeli jsme na Hůrku(= oblast,kde je nejhlubší propast v ČR) a pejsci lítali jak praštění :) ...
Pak se Alba ztratila a čekala na nás u auta...Mno prostě zajímavý :) ...

TadyQ jsou fotky mě ( ! ) a Lady u šutru vedle sochy Sv. Janka:
Ušetřte si,prosím,komentáře typu: ,,Vypadáš hrozně!"

Papa :)

Moe dárešky =)

25. prosince 2008 v 15:04
Ahoj,
co jste dostali na Vánoce?

Já:

- polštář od bráchy se slonem
- bonga(africký buben)
- 5.,6.,7. díl Harryho Poterra
- mobil + ponožka
- taška se sluníčkem
- deodorant
- helma na lyže a termoprádlo
- pro pejsky: nové vodítko + obojek

Docela štědré,zhe?
Moc se mi dárky líbí :)


Náš štědrý den =)

25. prosince 2008 v 12:28 *deník Ladušky*
Ahojki,

náš Štědrý den probíhal trošku jinak,než jsem ho vylíčila předtím :) Poprvé jsme nebyli v lese zpívat zvířátkům koledy.

Víte,co je to Hůrka?Hůrka je tu oblast,ve které je nejhlubší propast v ČR - Hranická propast.A protože bydlíme kousek od ní,šli jsme se projít tam.

Vzali jsme Ladu (Lejdu) i Albu a po krátkém přemýšlení(a Albiném úporném tahání)jsme je pustili ,,navolno".No jo,já vím že se to nesmí,zvlášť když psi nemaj´košík,ale taťka je myslivec,tak my můžem :) Pejsci samozřejmě lítali jak splašení.Za chvíli se nám ztratili z očí.Tak po půl hoďce jsem pískla na Lady. ,,Ladunko,ty čoklíku jeden,kde - sakriš - jsi?" Ladynka se vrátila brzy,ale bez Alby.

Šli jsme k autu.Jestli máte hladkosrstého foxlíka,pak víte,že tito psi nejdou po stopě najít pána,ale jdou na místo ,kde se s pánem viděli naposled a čekají,kdy se pro ně pán vrátí.

A tak jsme doufali,že Alba je u auta.Byla! Mno a dojeli jsme domů,šli jsme ještě do jiného lesa zazpívat koledy a dát nažrat zvířátkům :)

Pejsci potom dostali kosti od ryb a tyto dárky:

-každá jednu kost
-dohromady novou hračku
-Lady nový obojek
-Alba nové vodítko

Jak jste prožili Štědrý den vy?

Teď diplomy za poznávačku:

Pro Frýdu a Dájušku(+ Askušku):

Obě měly určené plemena správně :)
(Děkuju za účast!)

Procházka 23. 12. 2008

23. prosince 2008 v 19:33 *deník Ladušky*
Procházka 23.12.2008

Nevím,proč píšu zrovna o téhlé procházce,ale píšu mno...Lady nesnáší vodítko,a taky mi trvalo hoodně dlouho,než vylezla z boudy :( Ale pak,kousek za barákem,jsem ji pustila - Lady se po mně nevěřícně koukla a já jí poradila: ,,Tož zdrhej,holka!" A Ladynka,poslušna příkazu,začala utíkat :) Hrály jsme si naše oblíbené hry - třeba hoňku nebo následování vůdce.Lady byla tak šťastná,jak už jsem ji dlouho neviděla :D Vůbec se nám nechtělo domů...Určitě zítra budem opakovat...Každej rok chodíme strojit stromek zvířátkům,a Lady půjde letos poprvý,tag držte palce aby neutekla před nějakou srnkou :D

Papapa a veselý svátky,paničky a pejskové!

*1. poznávačka se psíky*

23. prosince 2008 v 11:54 *soutěže*

Poznávačka

1)
a)velký knírač
b)irský vlkodlak
c)irský vlkodav
d)irish glen of imaal terier
2)
a) jack russel terier
b) irish coated terier
c) hladkosrstý foxteriér
d) drsnosrstý foxteriér

3)a) huski
b)aljašský malamut
c) vlk
d) leonberger

Beru 5 lidí,co to maj´správně!
Hodně štěstí :)

Noc jak z hororu

19. prosince 2008 v 15:43 *deník Ladušky*
Noc jak z hororu

Včera (čtvrtek) Lady utekla.Je to docela normální,a tak jsem to moc neřešila.Když se neobjevila do večera,začala jsem být nervózní.Kdo by nebyl?!Ráno,když jsem šla do školy,doma taky nebyla.V hlavě se mi začaly míhat představy typu - co když ji zajelo auto? nebo ji někdo odvezl do útulku?
Brečela jsem jak praštěná.Lady se bojí aut,ale když nějaké jede,neuhne.Aspoň ne dost rychle.

Když jsem přišla ze školy,volala jsem mamči.Ta mi řekla,že Ladynka se naprosto vysílená a šílená hlady vrátila domů.Rozbrečela jsem se štědtím.Už jsem se s ní rozloučila - nemohla jsem tomu ani uvěřit.

Šla jsem tedy do sklepa,kde měla být.Naproti mi neběžela Lady,jak jsem čekala,ale naprosto vysílené zvíře mi kulhalo vstříc.Vehnalo mi to podruhé slzy do očí.

Lady měla úplně slepenou srst jehličím a nejspíš také proběhla potokem.Kulhala na pravou přední packu.Hrozně se třásla.Nedýchala - sípala.Ofina jí padala do očí.Prostě vypadala jako...jako by se poprala se smrtí.

Proto jsem ji rychle vytáhla ze sklepa na chodbu a začala.Ofinku jsem jí ustřihla,srst vykartáčovala.Na packu sice nedošlapuje,nicméně nekulhá tak moc.Jakžtakž uklidněnou jsem ji vrátila do sklepa.Samozřejmě před vším tímhle dostala pořádně nažrat.

Doufám,že tohle už nikdy nezažiju.Vám to taky nepřeju.Byla to hrůza.

Papa...

Weight pulling

16. prosince 2008 v 14:26 *videjka se psy*

Připadá mi teda nanejvýš ,,divný" nechat psa tahat auto,Vám ne? Ale zas na druhou stranu...když má
ten pes dost energie,nějak se ,,vyblbnout" musí...Mno já nwm...Napište Váš názor :)
Jinak: tento ,,sport" se jmenuje weight pulling,a tadyQ je ještě pár fotek...

Pokud Vám ty fotky nepůjdou zobrazit,napište do komíků,a já to udělám jinak :)

Dárky pro pejsky k Vánocům

15. prosince 2008 v 14:47 *ze světa psů*

Pozor! Tady to jsou stáhnuté články!Já s nimi NESOUHLASÍM!


Vánoce jsou již za dveřmi a vy stále nevíte co koupit vašemu miláčkovi? Překvapte ho vodítkem, žertovným míčkem či pepito oblečkem s růžovým límcem. Váš čtyřnohý a přítel budou v sedmém nebi.

Psí dárky pro malé i velké


Pejsek, který je znuděn obyčejnými míčky, na vás teď může vypláznout jazyk s balónkem schovaným v tlamě. Hafíci gaučáci mají zase na výběr z mnoha polštářků.

Originální vodítko je univerzálním dárkem pro všechna plemena, malá i velká. Růžové je zároveň i dárkem pro paničku, neboť se jí bude hodit k nové růžové kabelce a rukavičkám, které najde pod stromečkem.

Pro psí tuláky a večerní venčení se výborně hodí reflexní obojky. Labradoří páníčci zase obzvlášť ocení sběrač míčků, jenž jim ušetří bolavá záda od věčného ohýbání. A konečně pepito obleček, jímž by nepohrdl samotný Sherlock Holmes, s růžovým límcem udělá rados t každému pudlíkovi a naháčovi.
Polštáře pro psy. www.fatboy,com


Chcete koupit psovi jako vánoční dárek obojek s diamanty od Swarovského za šest tisíc? Pak jste břídil. Vede diamantová verze za 900 000 dolarů!Deset nejprodávanějších luxusních dárků pro psy v Americe

1.Amour de la Mer - diamantový obojek ($899 000)
2. Gucci psí kšandy ($390)

3.Luis Vuitton kabelka na psy ($2080)

4.Psí krystal parfém Swarovski ($850)

5.Dřevěné kanape a misky Claire Thomas ($856)

6. Komplexní kufr Lila Paws ($2500)

7. Běhací stroj pro psy ($1825)

8. Vodítko Swarovski ($280)

9. Přívěsek s tlapkou z diamantů a bílého zlata (cca $4000)

10. Psí viktoriánský dům ($2395)


Psi stávají součástí rodiny, mnohde dokonce nahrazují nepřítomnost vlastních dětí. Neumí sice psát přáníčka Ježíškovi, přesto se na ně v rodině nezapomíná. Konzervativní člověk by vybral jako ideální věnec dárek buřtů nebo pěkné sušené (smradlavé) prasečí ucho, ve světě ale "frčí" něco jiného. A trendy se stěhují i k nám.

Mezi TOP 10 nejžádanějších dárků pro psy se proto najdou zvučná jména návrhářů, designérů a mnohdy dokonce celebrit. Inspirujte se a pořiďte svému čtyřnohému mazlíčkovi doplněk z nenovějších módních kolekcí pro psy.
gal
Dopřejte svému psovi trochu luxusu

Divili byste se, co všechno lze v psím módním průmyslu vymyslet. Žebříčku nejžádanějšího a nejexkluzivnějšího vévodí zlaté, stříbrné nebo drahými kameny osazené obojky. Nejdražší obojek v historii představil americký internetový portál. Jmenuje se Amour amour a jeho cena se pohybuje kolem 1.8 milionu dolarů. Je posázený více než 1600 dvaapadesátikarátovými diamanty a uprostřed dominuje 7karátový briliant.

Výrobci také představili limitovanou edici osmi diamantových obojků, jíž vévodí napodobenina slavného safírového diamantu z potopené lodi Titanic. "Love of the ocean", neboli láska k moři je vyrobena z 600 vysoce kvalitních diamantů a 8,5karátového safíru. Vyjde vás asi na 899 000 dolarů.

Pokud vám to ale připadá na Vánoc
e přece jen trochu moc, můžete svému čtyřnohému mazlíčkovi pořídit něco levnějšího a dostupnějšího. Současným hitem v Česku jsou obojky s písmeny od Swarovského, které jsou k dostání většinou přes internet a jejich cena se pohybuje kolem 500 kč.

Pomóóóc! Nemám co na sebe!

Pláčou nejen dámy, ale i jejich pejsci. Dnes není nic neobvyklého potkat na ulici paničku oblečenou do stejného modelu, kterým se pyšní i její čtyřnohý doprovod. Mnohé z nich dokonce šatí svého pejska důkladněji než samy sebe. A je opravdu z čeho vybírat!

Pejskovi už dnes můžete pořídit například polotrika, mikiny, basketbalový dres, kabátek, bundu, vestu, svetr, oblek kovboje, plesové šaty, smoking, svatební šaty, frak, teplákové soupravy, pláštěnky a dokonce i župan!

Celý outfit je pak možné
doladit stylovými doplňky. Záleží na tom, co jste právě svému čtyřnohému miláčkovi oblékli. Ke sportovnímu se samozřejmě hodí kšiltovka nebo golfový šátek, k večernímu byste zase měli zvolit motýlka či kravatu. Vše můžete zakončit kozačkami nebo psí napodobeninou velice známých a oblíbených bot Dogverse.
gal
A co když vaše psí dáma zrovna hárá? I na to tvůrci módní kolekce mysleli. Vytvořili takzvané hárací kalhotky, které mají kromě otvoru na vykonávání potřeby i možnost použití slipové vložky.

Aby byl pejsek v pohodlí

Po náročném dni by se měl váš pejsek ze všeho nejdříve pořádně nažrat. A jak jinak než stylově! Výrobci misek myslí i na pejskovo zdraví, a tak navrhli speciální vyvýšené dózy, do kterých se váš mazlíček nemusí ohýbat a neškodí tak svému zdraví. Jsou vyrob ené z chirurgické oceli, antialergického plastu a gumových doplňků.

S plným břichem je nejlepší ulehnout do měkkého pelechu. Spí váš pes raději pod střechou nebo pod širákem? Má radši kůži nebo plyš? To vše musíte vyřešit před koupí opravdového psího domova.

Naprostou výstředností jsou dřevěné postele, jejichž součástí je plyšový polštář a dvě ozdobná čela. Osvědčenou klasikou jsou ale jednoduché pelechy připomínající velký polštář. Pes se na ně bez problému vejde a jsou snadné na údržbu.

Teď můj názor...


Můj seznam top dárků:

-hračka
-nějaká buvolí(žvýkací)kost
-nové vodítko nebo obojek či postroj

HLAVNĚ NE ŽÁDNÉ OBLEČKY!Co z toho ten pes má?
Na co v Hollywoodu myslí,když psům kupují psí kšandy(Gucci)nebo diamantové obojky?!Co kupujete svým pejskům vy?
Já letos asi nové misky,nějakou hračku a sušené prasečí ucho :D

1.Ladyina kámoška ;D

13. prosince 2008 v 12:07

Jméno: Alba(Agra)

Pohlaví: fena
Plemeno: hladkosrstý foxteriér
Věk: 8 let
Bydliště: Ústí na Moravě(bydlíme spolu v jedné boudě :D)
Páníček: moje panička Martina,ale spíš od mojí paničky taťka...
Oblíbené hry: na honěnou(se mnou nebo s Lady,popř.s oběma)
Oblíbené sporty: s agility se nezavděčíte,s obediencí nedostanete vůbec šanci začít...když už,tak asi tahání břemen(weight pulling)nebo bikejöring(tahání Vás na kole)...

Fotky:

(na hřišti)
(na chatě)

(kouká do okna)
(s Májou chvilku předtím,než se porvou)

Alba tu má šíleně hezkej šibalskej výraz,zhe jo?

(Zobrazujou se Vám ty fotky?)

Prosím,pomoc!

11. prosince 2008 v 11:55 *naše plány/problémy*
Štěňátka!
První co musím říct,je to že Lady má svou spolubydlící-kamarádku,hladkosrstou o rok starší foxteriérku se jménem Alba.Štěňata letos měly obě.

Albiny štěňata: Jacky(pes),Kim(fena)
Ladyiny štěňata: Lara(fena),Agga(fena),Thami(fena) a moje zlatíčko-Katie(fena)

Hodně z nich již našlo nový domov:

1.Jacky - našel domov v Přerově,v domě se zahradou(i s chatou),v rodině s jedním prvňáčkem ;)

2.Lara - cestovala až do Chrudimi(bydlím na Moravě v Olomouckém kraji),aby dělala nahrazovatelku jedné starší paní s maltézáčkem.Také bydlí v domě se zahradou.

3.Kim - hlídá velký statek před různými dravci s dalšími dvěma psy(musím uznat,že ona se na to hodí perfektně)a má se prý výborně.Bydlí s jednou 60-ti letou paní a s druhou 92-letou!

4.Agga - dneska odjela za starší paní k domu se zahradou a hned jak přijela tak prý měla nachystáné kuře,šunku,štěněcí granule atd.A tak se nestyděla a žrala a běhala po celým bytě :D

Domov stále hledají Thami a Katie(o Thami se má ozvat zájemce,kterému teď umřel jezevčík,ale vypadá to,že si radši pořídí zas jezevčíka,thak newíme :( )

Povahové rysy:

Thami: Thamča je klidná,milá a vyrovnaná.Hodila by se(myslím)k starším lidem se zahradou.Vypadá trošku jako malý,černý pudlík.Otrká se v novém prostředí rychleji než Katie.

Katie: Káťa byla odmala můj oblíbenec a hodně se upnula na mě.Když má strach - letí ke komu?Správně,ke mně.Když má radost - letí ke komu?Správně,ke mně :D Já ji zbožňuju.Je to milá,zvídavá fenka,ale musí se ale v novém prostředí otrkat,což může chvilku trvat.Bude hodná a aktivní.Ten kdo ji dostane,tak vyhraje. :)

Pokud Thami nebo Katie chcete,napište na e-mail pafimadi@seznam.cz (nebo pokud budete chtít nejdříve poslat fotky),nebo zavolejte na 724 523 651.

Papapapapa :)
Fotku Thami dodám!(Jsou si dost podobné,ale Thami vypadá spíš jako chlupatý,černý pudlík :D)